Telefoon: +31 (0) 629532666 

menu background lines

VVO direct regelenpijltje

Proces

Wat is het proces van het export waardig maken
van mest?
| Swart Tynaarlo

De mest wordt opgehaald door middel van onze eigen transportmiddelen bij melkveehouders of varkenshouders. Dit kan zowel vloeibare drijfmest of gescheiden mest zijn.

Op locatie wordt de mest aan de twee hoofd-vergisters van de biogasinstallatie gevoerd. Hierna volgt het validatieproces.

In onze biogasinstallatie valideren wij de mest volgens de Verordening Dierlijke Bijproducten EG 1069/2009. Dit houdt in, dat wij de na-vergister van de biogasinstallatie verwarmen op een temperatuur van 52,5 graden celcius. Dit blijft vervolgens minimaal 3 uur in een afgesloten na-vergister zonder dat er onverwerkte mest kan worden toegevoegd. Met dit proces worden de bacteriën gedood. Hiermee voldoen we aan de microbiologische eisen van de verordening EG 1069/2009.

Na dit proces wordt de verwerkte mest gescheiden met een decanter in een vaste fractie en een vloeibare fractie, De vaste fractie exporteren wij naar Duitsland en wordt gebruikt voor de Duitse landbouw. De vloeibare fractie wordt gebruikt als meststof in de Nederlandse landbouw.

foto

Swart Tynaarlo


Swart Tynaarlo Transport


Home       Mestverwerking       Loonwerk       Transport       Reststromen       Digestaat        Biogas        Melkveehouderij 

Certificeringen

 

 Nederlandse voedsel- en warenautoriteit  VKL certificering  NIWO  NIWO  

Contact

Swart - Tynaarlo
Eisenbroeken 2
9482 VE  Tynaarlo

 

Swart - Tynaarlo
Eisenbroeken 2
9482 VE  Tynaarlo

Algemeen
+31 (0) 629 532 666

Administratie
+31 (0) 592 543 760

 

Algemeen adres:    
info@swart-tynaarlo.nl

Facturen adres:    
factuur@swart-tynaarlo.nl

 

Algemene Voorwaarden

google translate
Swart Tynaarlo
Swart Tynaarlo
Mail Swart Drenthemail icon hover
Telefoon Swart Tynaarloicon hover
Swart Tynaarlolocation icon hover